ŻÓŁĆ - Internet-explorer - Rozdzial Rozdzial 052: Shutdown (1) - Strona 2
Pionowy czytnik (beta)
strona z 6
strona z 6