ŻÓŁĆ - Internet-explorer - Rozdzial Rozdzial 053: Shutdown (2) - Strona 6
Pionowy czytnik (beta)
strona z 6
strona z 6