ŻÓŁĆ - Internet-explorer - Rozdzial Rozdzial 060: WorldWideWeb - Strona 1
Pionowy czytnik (beta)
strona z 1
strona z 1