ŻÓŁĆ - Kaguharas-fetish-notebook - Rozdzial Rozdzial 003: Poeta zdarl gardlo bluzniac - Strona 22
Pionowy czytnik (beta)
strona z 23
strona z 23