ŻÓŁĆ - Temple - Rozdzial Rozdzial 044: Priorytety - Strona 2
Pionowy czytnik (beta)
strona z 29
strona z 29