ŻÓŁĆ - Temple - Rozdzial Rozdzial 069: Powod z obowiazku - Strona 1
Pionowy czytnik (beta)
strona z 25
strona z 25